اساسنامه

اساسنامه انجمن همگن پلاستیک استان البرز  Oval: 17
Rounded Rectangle: «اساسنامـه انجمـن تخصصـی صنایـع همگـن»

مقدمه:

در اجرای تصویب‌نامه‌ شماره 16680/12/1 مورخ 12/10/77 شورای عالی اداری و آیین‌نامه اجرایی نحوه تأسیس انجمن‌های تخصصی صنایع همگن و خانه‌های صنعت، معدن و تجارت به شماره 1547/2015/17092 مورخ 9/4/78 و به منظور مشارکت مردمی صاحبان صنایع و معادن در امر تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی و حل مشکلات اجرایی و ایجاد و حفظ هماهنگی بین اعضاء صنایع و معادن همگن و بهره‌برداری شایسته و بهینه از کلیه ظرفیت‌های موجود صنعتی و معدنی نیروی انسانی و ارتباط منطقی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات، انجمن تخصصی صنایع همگن ................................... که از این پس انجمن نامیده می‌شود و تشکلی غیرسیاسی و غیرانتفاعی می‌باشد تشکیل می‌شود که طبق مواد این اساسنامه در چارچوب مقررات حاکم شروع به‌کار نموده و اداره خواهد شد.

فصل اول: کلیات

نام، نوع، مدت، تابعیت، مرکز اصلی و موضوع و هدف انجمن

ماده 1: نام: انجمن تخصصی صنایع همگن ............................................... استان ................................... می‌باشد که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود و نوع آن انجمن تخصصی، فنی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است.

ماده 2: مدت فعالیت انجمن نامحدود است.

ماده 3: تابعیت انجمن ایرانی است.

ماده 4: مرکز اصلی انجمن شهر .................................................. و حوزه فعالیت آن در سطح استان ..................................................... است.

تبصره 1: در صورت نیاز هیأت مدیره می‌تواند مرکز انجمن را تغییر داده و در این صورت بایستی مراتب به اطلاع و تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسیده و در روزنامه موضوع بند 4 ماده 16 درج و منتشر گردد.

تبصره 2: انجمن می‌توان دفاتری را با تصویب هیأت مدیره در هر شهرستان داخل استان مربوط تأسیس نماید و مراتب را به اطلاع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برساند. نحوه فعالیت دفتر را هیأت مدیره تعیین می‌کند.

ماده 5: موضوع و هدف انجمن

 1. ایجاد بانک‌های اطلاعاتی، شناسایی بازارهای مصرف تولیدات اعضاء، وضعیت و جایگاه رقبا در بازارها، فروشندگان مواد اولیه کمیاب و اطلاعات بازرگانی مورد نیاز اعضاء.
 2. کمک به برگزاری آموزش‌های کاربردی و حین کار فنی ـ تخصصی و مدیریتی مورد نیاز اعضاء و کارکنان واحدهای عضو (با حداکثر بهره‌گیری از امکانات موجود کشور).
 3. کمک به ارتقاء کمی و کیفی، کاهش ضایعات، هزینه‌های تولید و افزایش قدرت رقابت تولیدات اعضاء در بازارهای داخلی و خارجی (با بهره‌گیری از مشاورین توانمند و صاحب‌نظر).
 4. تهیه کتابچه راهنما و معرفی توانمندی‌های اعضاء همراه با آدرس، مشخصات و نمونه تولیدات آنها و زمینه‌سازی کسب بازارهای جدید و توسعه پیمانکاری و زنجیره‌های تولید با صنایع بزرگ (داخلی و خارجی).
 5. شرکت در نمایشگاه‌های (داخل و خارج)، معرفی تولیدات و کمک به بازاریابی، فروش و صادرات تولیدات اعضاء.
 6. کمک به تهیه و تأمین ابزار و مواد اولیه کمیاب مورد نیاز اعضاء.
 7. معرفی آخرین دستاوردهای فناوری در صنایع مربوطه و ارائه اطلاعات به اعضاء.
 8. فراهم کردن زمینه عقد قراردادهای بزرگ و کلی با مشتریان داخلی و خارجی برای اعضاء.
 9. همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی در تدوین سیاست‌ها ـ دستورالعمل‌ها و تهیه و تدوین لوایح قانونی جهت ارائه به دولت و مجلس شورای اسلامی.
 10. کمک به ایجاد آزمایشگاه مشترک تخصصی (با همکاری اعضاء و بهره‌گیری از تسهیلات بودجه‌های سالیانه دولت).
 11. مذاکره با بانک‌ها و جلب همکاری آنها جهت تأمین اعتبارات نوسازی و بازسازی و سرمایه در گردش مورد نیاز اعضاء.
 12. برگزاری همایش‌های تخصصی و دعوت از اساتید و صاحب‌نظران با تجربه (از داخل و خارج از کشور) و کمک به ارتقاء اطلاعات و توانایی‌های علمی و تخصصی اعضاء.
 13. دفاع از منافع اعضاء در مجامع حقوقی داخلی و بین‌المللی.
 14. تهیه نشریه و بولتن‌های تخصصی و خبری مورد نیاز اعضاء (در صورت لزوم).
 15. مشارکت در اجلاس‌ها و کمیسیون‌های مشترک با دیگر کشورها و همکاری در تهیه یادداشت‌های تفاهم و کسب بازارهای جدید در دیگر کشورها.
 16. تجزیه و تحلیل لازم در زمینه تنظیم بازار و پیشنهاد جهت قیمت‌گذاری بر اساس سیاست‌های ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت.
 17. تعیین و تدوین استانداردهای مرغوبیت با همکاری سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و نظارت بر تحقق آن.
 18. تدوین آیین‌نامه‌های انطباقی برای مرغوبیت کالا، کاهش میزان انرژی، مسایل زیست‌محیطی و گرفتن اختیارات لازم برای انجام وظایف تدوین شده.
 19. تنظیم تعرفه‌های قیمت داخلی، تعرفه‌های صادراتی و نیز تعرفه‌های واردات کالا و ارائه آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تصویب در هیأت دولت بر اساس سیاست‌های دولت و ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت.
 20. فراهم کردن زمینه‌های توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی کاربردی صنعتی و معدنی از جمله ارتباط صنعت و دانشگاه.
 21. کمک به ایجاد و یا تقویت بازار سرمایه به منظور تأمین نیازهای مالی.
 22. کمک به فراهم‌سازی امکانات ورود و بهره‌گیری از سرمایه، اطلاعات، تکنولوژی، فنون و تجربیات خارجی در جهت تقویت اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت ایران.

ماده 6: انجمن تخصصی صنایع و معادن همگن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخیص، تعریف و اعلام می‌گردد.

فصل دوم: شرایط عضویت و منابع مالی

ماده 7: کلیه صاحبان صنایع و معادن همگن (اعم از حقیقی و حقوقی) مستقر در استان که واجد شرایط این اساسنامه باشند، می‌توانند عضو انجمن بشوند.

ماده 8: شرایط عضویت

 1. داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 2. متدین به یکی از ادیان رسمی
 3. قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه
 4. اقامت در حوزه فعالیت انجمن
 5. پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده به‌طور مرتب
 6. نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد. (ماده 7 قانون احزاب)
 7. شاغل بودن در صنعت یا حرفه مربوط مستقر در استان و داشتن مجوز لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت
 8. داشتن 25 سال سن تمام
 9. انجام خدمت وظیفه عمومی یا ارائه برگ معافیت دایم

تبصره 1: اشخاص حقوقی صاحبان صنعت و معدن همگن می‌توانند عضو انجمن گردند، در این صورت کل اعضاء هیأت مدیره اشخاص حقوقی و مدیرعامل آنها باید واجد شرایط فوق‌الذکر باشند و بر اساس تبصره 3 دستورالعمل شماره 1/4012 منضم به نامه شماره 261737/60 مورخ 13/10/91 صدور پروانه تأسیس و فعالیت تشکل‌های تخصصی، صنعتی و معدنی اشخاص حقوقی که به عضویت انجمن‌های تخصصی و خانه‌های صنعت و معدن درمی‌‌آیند در صورتی می‌توانند نمایندگان خود را جهت عضویت در هیأت مدیره و بازرس این تشکل‌ها معرفی نمایند که در تصمیم‌گیری‌ها، وابستگی به سیسم دولتی از نظر مدیریت در تصمیم‌سازی‌ها نداشته باشند.

تبصره 2: هر یک از اعضاء که شرایط عضویت انجمن را از دست دهد، از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می‌شود ولیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.

تبصره 3: تعیین ضوابط عضویت در انجمن از اختیارات مجمع عمومی بوده و هیأت مدیره طبق ضوابط مصوب مجمع عمومی ملزم به پذیرش عضویت متقاضیان می‌باشد. چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نگردد، متقاضی می‌تواند اعتراض خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح و تصمیمات مجمع در این مورد قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده 9: شرایط تعلیق از عضویت یا سلب عضویت از اعضاء

 1. آراء صادره از دادگاه قضایی درباره محرومیت از حقوق اجتماعی عضو
 2. تغییر شغل به نحوی که مغایر ماده 4 این اساسنامه باشد و یا ابطال پروانه بهره‌برداری
 3. عدم پرداخت حق عضویت با توجه به ماده 10 این اساسنامه و به مدت حداکثر یک سال
 4. عدم رعایت مفاد اساسنامه
 5. در صورت احراز تخلف عضو در کمیته حقوقی انجمن و تأیید کمیسیون ماده 4
  امور تشکل‌های تخصصی صنعتی و معدنی

ماده 10: منابع مالی انجمن عبارتست از:

 1. ورودیه برای هر عضو به مبلغ مصوب مجمع عمومی که فقط برای یک بار دریافت می‌گردد.
 2. حق عضویت سالیانه به میزان مصوب هیأت مدیره
 3. کمک‌های مالی داوطلبانه اعضاء و غیراعضاء در حد توانایی و اختیار آن با تأیید هیأت مدیره
 4. سایر دریافتی‌ها بابت ارائه خدمات به اعضاء با تصویب مجمع عمومی

تبصره 1: دریافت و جمع‌آوری هر گونه کمک، ورودیه و حق عضویت و غیره باید به موجب فیش بانکی صورت گیرد که اصل آن در امور مالی انجمن جمع‌آوری و ظهر تصویر فیش به وسیله مسئول مالی مهر و امضاء شده تحویل عضو خواهد شد.

ماده 11: کلیه اعضاء انجمن موظفند هر ساله حق عضویت خود را به موجب فیش بانکی پرداخت نموده و اصل فیش را به انجمن تحویل داده و در ظهر تصویر آن رسید دریافت نمایند.

تبصره 1: هیأت مدیره انجمن نمی‌تواند منابع مالی انجمن را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه مصرف نماید.

تبصره 2: هر نوع هزینه بایستی بوسیله چک بانکی انجام و اسناد هزینه آنها مطابق مقررات مالی تنظیم گردد.

ماده 12: چنانچه هر یک از اعضاء در مدت یک سال بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نمایند، از طرف خزانه‌دار به آنان کتباً اخطار می‌شود. در صورتی که حداکثر ظرف سه ماه پس از اخطار، عضو مورد اشاره اقدام به پرداخت حق عضویت ننماید، از عضویت در انجمن اخراج و قبول مجدد عضویت آنان مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی خواهد بود.

تبصره: تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر اعضاء با هیأت مدیره است.

فصل سوم: ارکان انجمن تخصصی صنایع همگن

ماده 13: ارکان انجمن عبارتست از:

 1. مجمع عمومی
 2. هیأت مدیره
 3. بازرس یا بازرسان

ماده 14: مجمع عمومی عالی‌ترین رکن انجمن است که از اجتماع اعضای حقیقی و یک نماینده از طرف هر شخص حقوقی عضو تشکیل می‌شود و دارای دو نوع اجلاس است:

 1. مجمع عمومی عادی                                                                      2- مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده 15: مجمع عمومی عادی انجمن سالی یک‌بار و در مهر ماه اول هر سال طبق مقررات اساسنامه تشکیل و با حضور نصف بعلاوه اعضا بر اساس فهرست اسامی انجمن در زمان تصمیم هیأت مدیره برای تشکیل مجمع عمومی عادی رسمیت می‌یابد و در صورت عدم حصول حد نصاب مذکور، از مرحله دوم به بعد که آگهی تشکیل آنها ظرف مدت 15 روز پس از عدم تشکیل رسمی جلسه قبلی منتشر می‌شود و با حضور حداقل      اعضای رسمیت می‌یابد.     

تبصره 1: تصمیمات مجمع عمومی عادی در مرحله اول با آراء حداقل نصف به علاوه یک افراد حاضر معتبر خواهد بود. نصاب لازم برای تصمیم‌گیری در مجمع عمومی مرحله دوم اکثریت نسبی آراء حاضران می‌باشد.تبصره 2: در صورت استنکاف هیأت مدیره از دعوت مجمع عمومی بازرسی یا بازرسان می‌توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین در صورت خودداری بازرسان از دعوت مجمع عمومی (حداکثر دو ماه پس از پایان مهلت هیأت مدیره)       از اعضاء می‌توانند نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند.

ماده 16: وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد:

 1. رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش هیأت مدیره و بازرسان
 2. بررسی و تصویب صورت‌های مالی انجمن
 3. انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرس
 4. تعیین روزنامه کثیرالانتشار یا محلی به منظور درج آگهی‌های مربوط به انجمن
 5. تعیین خط ‌مشی انجمن
 6. تصمیم‌گیری در مورد همکاری و یا ائتلاف با سایر تشکل‌ها
 7. شور و اخذ تصمیم در مورد کلیه مسایلی که در چارچوب اساسنامه در دستور جلسه مجمع قرار دارد مشروط به آنکه در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده نباشد.

ماده 17: مجمع عمومی فوق‌العاده: بنا به دعوت هیأت مدیره یا بازرسان و یا به تقاضای کتبی حداقل نیمی از اعضاء تشکیل می‌شود و اختیارات آن به شرح ذیل است:

 1. پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه و ارسال یک نسخه از آن پس از تصویب در مجمع عمومی به وزارت صنعت، معدن و تجارت
 2. تعیین محل مرکز اصلی و تصویب تغییر آن و یا تفویض اختیار به هیأت مدیره در این زمینه
 3. پیشنهاد انحلال انجمن و انتخاب اعضای هیأت تصفیه به وزارت صنعت، معدن و تجارت

ماده 18: جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور حداقل      اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با حداکثر      آراء حاضرین نافذ خواهد بود.

تبصره: چنانچه مجمع عمومی فوق‌العاده بار اول حد نصاب لازم را بدست نیاورد بار دوم به فاصله 15 روز با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت     آراء حاضرین نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده 19: هیأت مدیره و بازرسان می‌توانند در مواقع ضروری مجمع عمومی عادی را به‌طور فوق‌العاده دعوت نمایند.

تبصره: فاصله بین تاریخ انتشار آگهی دعوت و تشکیل مجمع عمومی حداقل 20 و حداکثر 40 روز خواهد بود. آگهی‌های دعوت باید در روزنامه‌ای که بر اساس ماده 16 این اساسنامه معین می‌شود درج شود.

ماده 20: اخذ رأی در مجامع عمومی علنی است به جز مواردی که در اساسنامه پیش‌بینی شده و یا نسبت به آن در مجمع عمومی اخذ تصمیم بعمل آید.

ماده 21: حق رأی در مجامع عمومی غیرقابل انتقال به دیگری است. رأی‌گیری در مجامع عمومی از اعضا یا نماینده معرفی شده از طرف آنها به‌عمل می‌آید.

ماده 22: انتخاب هیأت مدیره و بازرسان انجمن با رأی کتبی و مخفی باید صورت گیرد.

تبصره: هیچ عضوی نمی‌تواند بیش از یک نماینده به مجمع معرفی نماید و هیچ نماینده‌ای نمی‌تواند نمایندگی بیش از یک عضو را دارا باشد.

ماده 23: ترتیب تشکیل و اداره جلسات مجمع عمومی

 1. مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک نایب رئیس، یک منشی، دو ناظر و یک نفر به عنوان نماینده از وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره می‌شود.

ریاست مجمع عمومی با رئیس هیأت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین اعضاء حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب می‌شود. در صورت عدم حضور رئیس هیأت مدیره ریاست جلسه به عهده مسن‌ترین عضو هیأت مدیره خواهد بود.

 1. هر گاه در مجمع عمومی شور و اخذ تصمیم در موضوعات مطروحه در دستور جلسه خاتمه نیابد. هیأت رئیسه مجمع با تصویب اعضاء می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد تعیین نماید. تمدید جلسه نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد خواهد داشت و نصاب لازم جهت رسمیت جلسه همان نصاب قبلی می‌باشد.
 2. از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه‌ای توسط منشی تنظیم و به امضاء هیأت رئیسه مجمع خواهد رسید.
 3. کلیه صورتجلسات، لیست اسامی حاضرین در مجمع، اعلام نتایج انتخابات، نسخ اساسنامه تصویبی و تأیید صحت انتخابات باید به امضاء هیأت رئیسه و نسخه‌ای از آنها باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال گردد.
 4. مجامع عمومی نماینده قانونی کلیه اعضاء بوده و تصمیمات آن در مورد تمام اعضاء اعم از حاضرین یا غایبین نافذ خواهد بود

ماده 24: هیأت مدیره مسئول اداره امور انجمن و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء می‌باشد. تعداد اعضاء اصلی هیأت مدیره پنج نفر و تعداد اعضاء علی‌البدل هیأت مدیره دو نفر می‌باشد که برای مدت دو سال از بین اعضاء انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنان از زمان تصویب برای دو دوره متوالی بلامانع است.

تبصره: تا تعیین هیأت مدیره جدید کلیه مسئولیت‌ها بر عهده اعضای هیأت مدیره قبلی خواهد بود.

ماده 25: اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه‌ای که حداکثر یک هفته پس از قطعی شدن انتخابات تشکیل می‌شود از بین خود یک نفر به عنوان رئیس، یک نایب رئیس، یک نفر خزانه‌دار انتتخاب و ضمن تنظیم و امضاء صورتجلسه‌ای اسامی انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضاء و همچنین انجام تشریفات قانونی و صدور کارت شناسایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت تسلیم می‌نمایند.

تبصره 1: هیأت مدیره می‌تواند یک نفر را به عنوان دبیر از بین اعضاء یا خارج از اعضاء انتخاب و قسمتی از وظایف خود را به وی تفویض نماید. انتخاب رئیس هیأت مدیره به عنوان دبیر بلامانع است.

تبصره 2: در صورتی که دبیر انجمن از اعضاء هیأت مدیره نباشد، می‌تواند در جلسات بدون حق رأی شرکت نماید.

تبصره 3: هیچکس نمی‌تواند در بیش از یک انجمن تخصصی، صنعتی و معدنی همگن عضو هیأت مدیره باشد.

ماده 26: جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل سه رأی معتبر خواهد بود.

تبصره 1: غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب بدون ارائه عذر موجه و یا علل دیگری که مانع انجام وظیفه هر یک از اعضاء اصلی هیأت مدیره گردد، موجب استعفاء از سمت عضویت در هیأت مدیره خواهد بود و عضو یا اعضای علی‌البدل که به ترتیب بیشترین آراء را در مجمع عمومی کسب نموده‌اند جانشین عضو یا اعضای مستعفی خواهند شد.

تبصره 2: تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر بر عهده رئیس هیأت مدیره می‌باشد.

تبصره 3: جلسات هیأت مدیره حداقل دو هفته یک بار تشکیل می‌گردد.

ماده 27: هیأت مدیره مکلف است حداکثر دو ماه پس از دریافت مجوز تأسیس انجمن حسابی به نام انجمن و با امضاء مشترک رئیس هیأت مدیره و خزانه‌دار در یکی از بانک‌های کشور باز و وجوه متعلق به انجمن را در حساب بانکی مزبور نگهداری نماید.

ماده 28: رئیس هیأت مدیره و خزانه‌دار مشترکاً صاحبان امضاء مجاز، اسناد و مدارک مالی و کلاً مسئول اداری و مالی انجمن بوده و حفظ کلیه اموال، دارایی‌ها و اسناد و اوراق بهادار و دفاتر مالی به عهده آنان می‌باشد. در غیاب رئیس هیأت مدیره بنا به تشخیص هیأت مدیره، نایب رئیس می‌تواند اسناد و اوراق مالی را امضا نماید.

تبصره: کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضاء رئیس هیأت مدیره یا دبیر و مهر انجمن و کلیه اسناد مالی و اوراق رسمی و بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیأت مدیره رسیده باشد با امضاء مشترک رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه‌دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده 29: در صورت استعفاء، فوت و یا فقدان صلاحیت هر یک از اعضاء هیأت مدیره به جای آنان اعضای علی‌البدل با توجه به تقدم آراء جایگزین عضو مزبور خواهند شد.

ماده 30: هیأت مدیره انجمن مکلف است حداقل سه ماه قبل از پایان دوره، مجمع عمومی را طبق مقررات اساسنامه برای تجدید انتخابات دعوت نمایند.

تبصره: چنانچه حداکثر شش ماه پس از پایان دوره، به هر علتی تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرس مکلف است انحلال انجمن را به کمیسیون ذیربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید.

ماده 31: وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

 1. اجرای مصوبات مجمع عمومی و راهبرد وظایف تخصصی انجمن
 2. حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء
 3. افتتاح و یا بستن حساب در بانک‌ها
 4. خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول به‌ منظور استفاده و یا تأمین هزینه‌های انجمن مشروط بر آنکه به منظور جلب نفع نباشد.
 5. حضور در مراجع قضایی، اداری و شوراهای حل اختلاف به نمایندگی از سوی اعضاء و دفاع از حقوق آنان
 6. انعقاد قراردادهای دستجمعی به نمایندگی از اعضاء با سایر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و همچنین آیین‌نامه و اساسنامه انجمن‌ها
 7. استخدام، عزل و نصب کارمندان اداری
 8. دعوت مجامع عمومی طبق مقررات اساسنامه
 9. تهیه و ارائه گزارش سالیانه به مجمع عمومی
 10. تهیه و تنظیم صورت‌های مالی و همچنین پیش‌بینی بودجه سال آتی جهت ارائه به مجمع عمومی
 11. تدوین آیین‌نامه‌های داخلی
 12. تعیین میزان حق عضویت اعضاء
 13. اعلام کتبی تشکیل جلسات مجمع عمومی 15 روز قبل از انعقاد جلسه به وزارت صنعت، معدن و تجارت
 14. تأسیس و تقویت شرکت‌های تعاونی برای ایجاد امکانات رفاهی جهت اعضاء
 15. تشکیل کمیته‌ها به شرح زیر جهت تسهیل وظایف انجمن:

الف: کمیته حقوقی

ب: کمیته حل اختلاف بین اعضاء

ج: کمیته بررسی و تدوین آیین‌نامه‌ها

د: کمیته آمار و ا طلاعات

هـ: کمیته رفاهی

و: کمیته تدارکات و پشتیبانی

ز: کمیته‌های آموزش و تحقیق

 1. هیأت مدیره انجمن می‌تواند با مسئولیت یکی از اعضای هیأت مدیره یا دبیر و با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور نسبت به انتشار هر گونه نشریه مرتبط با فعالیت انجمن پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

ماده 32: وظایف رئیس هیأت مدیره:

 1. اداره جلسات هیأت مدیره
 2. دعوت اعضاء هیأت مدیره به تشکیل منظم جلسات
 3. مراقبت در حسن جریان امور انجمن
 4. ابلاغ تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن جهت اجرا
 5. انجام سایر مواردی که با توجه به اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد.

ماده 33: دبیر انجمن ریاست امور دبیرخانه انجمن را عهده‌دار بوده و مسئول تشکیلات اجرایی است و وظایف او به شرح زیر می‌باشد.

 1. استخدام یا به‌کار گماردن کارکنان اداری انجمن و در صورت لزوم استخدام مشاور و کارشناس پس از تصویب هیأت مدیره
 2. انجام مکاتبات و نامه‌های اداری انجمن و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی انجمن
 3. گشایش حساب جاری انجمن به اتفاق خزانه‌دار و رئیس هیأت مدیره در یکی از بانک‌های مجاز و واریز وجوه انجمن به حساب مذکور و برداشت از آن
 4. اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری و اداری انجمن
 5. ثبت صورتحساب هیأت مدیره در دفتر مربوطه
 6. حفظ و نگهداری اسناد و مدارک مالی و اداری و دفتر مشخصات کامل اعضاء انجمن
 7. تهیه و تنظیم کارت عضویت با امضاء خود و رئیس هیأت مدیره و یا خزانه‌دار و مهر رسمی انجمن
 8. امضاء چک‌ها و اسناد و اوراق بهادار به اتفاق خزانه‌دار و ممهور به مهر انجمن در صورت تصویب هیأت مدیره
 9. دبیر مکلف است در انقضاء مدت اعتبار عضویت هیأت مدیره مقدمات دعوت و تشکیل مجمع عمومی را برابر مقررات برای انجام انتخابات فراهم و چنانچه انتخابات مجدد حداکثر در فاصله شش ماه از پایان مدت اعتبار مسئولان انجمن بعمل نیاید، می‌باید به اتفاق بازرس مراتب را جهت تعیین تکلیف به کمیسیون ذیربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهد.

ماده 34: خزانه‌دار مسئول امور مالی انجمن است و امضاء کلیه چک‌ها و اسناد مالی و اوراق بهادار بر عهده او و رئیس هیأت مدیره بوده و سایر وظایف وی به شرح زیر می‌باشد:

 1. اداره امور مالی انجمن، تنظیم دفاتر و اسناد، صورتجلسات مالی و رسیدگی به حفظ حساب‌ها
 2. وصول و جمع‌آوری ورودیه، حق عضویت‌ها و کمک‌های مالی در مقابل قبض رسید
 3. تهیه بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به هیأت مدیره و مجمع عمومی جهت بررسی و تصویب آن

ماده 35: بازرسان انجمن متشکل از یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل می‌باشد که با رأی مستقیم و مخفی اعضا از بین نامزدهای واجد شرایط عضو انجمن برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره‌های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است. وظایف و اختیارات بازرس به شرح ذیل می‌باشد:

 1. نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوطه به دعوت مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده.
 2. رسیدگی و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه‌های انجمن و مراقبت در حسن جریان امور مالی و اداری انجمن.
 3. پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارائه به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ارائه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی (حسب مورد).
 4. رسیدگی و اظهارنظر در مورد گزارش مالی جهت ارائه به مجمع عمومی.
 5. اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم.
 6. بازرس می‌تواند در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نماید.
 7. بازرس می‌بایست پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه گزارش مالی و کلیه محاسبات انجمن را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن اعلام نماید.
 8. بازرس ملزم می‌باشد خلاصه اقدامات خود را مکتوب نموده تا در مواقع نیاز به مجمع عمومی، هیأت مدیره یا وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نماید.
 9. بازرس مکلف است اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه به‌طور کتبی و رسمی گزارش نماید.

تبصره 1: در صورت استعفاء، فوت از دست دادن شرایط عضویت بازرس اصلی، بازرس علی‌البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده‌دار وظایف بازرس اصلی می‌شود.

این اساسنامه شامل ................ ماده و ............... تبصره در تاریخ ........................ به تصویب رسید.


دفعات مشاهده: 1167 بار   |   دفعات چاپ: 188 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن صنایع همگن پلاستیک استان البرز می باشد.

طراحی و برنامه نویسی :انجمن همگن پلاستیک استان البرز

© 2018 All Rights Reserved | Alborz Association of Plastic Industries

Designed & Developed by : Yektaweb